terug


Het T-Pack en het Abell model

Het T-pack model analyseert de 3 soorten kennis waaraan een docent moet voldoen om ict-toepassingen in het onderwijs een meerwaarde te geven.
(3 soorten kennis: inhoudelijke kennis/didactische kennis/ kennis van de techniek)
(bron: Kennisnet brochure nr. 26: maak kennis met T-Pack)

 

 

Het Abell-model bekijkt welke technologieën een bedrijf gebruikt n.a.v. de vraag: wie is de consument(klant) en wat zijn de behoeften met betrekking tot één product.
De antwoorden worden geplaatst op een 3-assenstelsel, waardoor analyse wordt vereenvoudigd.
(bron: www.internetmarketing.nl )

terug